UaRuEnDeItFrEsDk Nor

Сурогатне материнство в Україні

Сурогатне материнство в Україні

Репродукція12 /12 /11
15 /01 /10
12 /01 /10


Чи є можливість зустрітися з кимось з тих, хто вже став батьком з вашою допомогою? Чи зустрічаються учасники програми сурогатного материнства для обміну досвідом?
Пьєр Огюст Ренуар
"Клод і Рене"МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2004 N 579

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за N 224/10504

Про затвердження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти

Відповідно до Указу Президента України від 03.01.2002 N 5 ( 5/2002 ) "Про заходи щодо заохочення народжуваності в Україні" та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 N 355-р ( 355-2002-р ) "Про затвердження комплексних заходів щодо заохочення народжуваності на 2002-2007 роки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій забезпечити:

2.1. Створення регіональних комісій для проведення відбору пацієнток з абсолютними показаннями для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти.

2.2. Упровадження Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти.

3. Начальнику управління організації медичної допомоги дітям і матерям Моісеєнко Р.О. здійснювати оперативний контроль за роботою Комісії МОЗ України щодо проведення відбору пацієнток з абсолютними показаннями для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти.

4. Директору Департаменту економіки і фінансів Карамушці Л.І. щорічно передбачати і виділяти кошти для забезпечення проведення жінкам першого курсу вищезазначеного лікування та забезпечити належний облік цих коштів.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Орду О.М.

Міністр А.В.Підаєв

ПОРЯДОК направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти

1. Перший курс лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій (далі - ДРТ) жінкам у віці 19-35 років здійснюється за абсолютними показаннями, якими є:

  • безплідність трубного походження нормогонадотропна: відсутність або повна непрохідність обох маткових труб;
  • сурогатне материнство за умови виношування вагітності кровною ріднею: сестрою або матір'ю хворої, у якої безплідність маткового походження, пов'язана з відсутністю матки, аномаліями розвитку матки, синехіями у порожнині матки.
  • Лікування здійснюється за рішенням комісії МОЗ України щодо проведення відбору пацієнток з абсолютними показаннями для проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ за бюджетні кошти (далі - Комісія).

2. Рішення щодо лікування безплідності методами ДРТ у відповідних державних закладах охорони здоров'я приймається Комісією на підставі висновку головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності "акушерство і гінекологія" з урахуванням протипоказань (додаток 1) за встановленою формою (додаток 2).

3. Склад Комісії та її чисельність затверджуються наказом МОЗ України.

У разі потреби Комісія має право тимчасово залучати до своєї роботи спеціалістів закладів охорони здоров'я за погодженням з їх керівниками.

4. Висновок головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності "акушерство і гінекологія" про необхідність проведення курсу лікування безплідності методами ДРТ приймається з урахуванням рішення комісії МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій за встановленою формою (додаток 3), наявності медичної документації за встановленим переліком (додаток 4).

Регіональна комісія відповідного органу охорони здоров'я протягом одного місяця після звернення пацієнтки розглядає питання обґрунтованості лікування безплідності методами ДРТ і в разі прийняття позитивного рішення направляє ці документи, підготовлені в установленому порядку, до Комісії.

5. У разі позитивного рішення Комісії видається наказ МОЗ України, який є підставою для забезпечення лікування пацієнтки методами ДРТ за бюджетні кошти у визначених державних закладах охорони здоров'я.

6. Державний заклад охорони здоров'я, де проводиться лікування безплідності методами ДРТ, визначається Комісією і до нього пацієнти скеровуються за направленням Комісії відповідно до встановленої форми (додаток 5).

7. Фармакологічне та клініко-діагностичне забезпечення проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ жінкам за абсолютними показаннями здійснюється централізовано за рахунок та в межах видатків, передбачених МОЗ України у державному бюджеті на реалізацію комплексних заходів щодо заохочення народжуваності на 2002-2007 роки у складі бюджетної програми "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" в обсязі згідно з паспортом даної бюджетної програми.

Централізовано закуплені медикаменти та витратні матеріали для проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ у встановленому порядку передаються до визначених Комісією державних закладів охорони здоров'я, які проводять таке лікування.

8. МОЗ України щорічно в установленому порядку подає Міністерству фінансів України в складі інформації про виконання паспортів бюджетних програм відповідну інформацію про використання коштів на реалізацію комплексних заходів щодо заохочення народжуваності на 2002-2007 роки.

Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 1 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти
ПЕРЕЛІК медичних протипоказань для проведення лікування жіночої безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій (захворювання, у разі яких виношування вагітності протипоказане)
Рубрики
та підрубрики
Міжнародної
класифікації
МКХ-X перегляду
Назва хвороби Форма, стадія, ступінь хвороби Примітка
Інфекційні та паразитарні хвороби
A15-A19 Туберкульоз: усі активні форми
A15.0-3, A16.0-2, A19.-частина туберкульоз легенів
A15.4-9, A16.3-9 туберкульоз інших органів дихання
A17 туберкульоз мозкових оболонок і центральної нервової системи
A18.0 туберкульоз кісток та суглобів;
A18.1 туберкульоз сечостатевих органів
A18.2, 4-8, A19 туберкульоз інших органів
A18.3 туберкульоз кишечнику, очеревини та брижових лімфатичних вузлів
A18.9 первинна туберкульозна інфекція (комплекс)
A30 Лепра
A50-A53 Сифіліс
A51.0-4 ранній сифіліс з клінічними проявами
A51.5 ранній сифіліс прихований
A52.1-3 сифіліс нервової системи
A52.0,7 інші форми сифілісу
A52.8 пізній сифіліс прихований
сифіліс резистентний до проти сифілітичного лікування
B15-B19 Вірусний гепатит
B20-B24 ВІЛ-інфікованість або СНІД
B25 Цитомегаловірусна інфекція
B58.8 Токсоплазмоз
B67.3 Ехінококоз
B69.0 Цистицеркоз ЦНС
Новоутворення
C00-C97 Злоякісні новоутворення усіх локалізацій У тому числі злоякісні новоутворення лімфатичної та кровотворної тканини
D27 Доброякісне новоутворення яєчника
D-25, D-26 Міоми матки
Хвороби ендокринної системи, розлади харчування
E03 Уроджений, набутий гіпотиреоз Некомпенсований
E05 Тиреотоксикоз Середній і тяжкий ступінь
E10-E14 Цукровий діабет Тяжкий ступінь
E20 Гіпопаратиреоз
E21 Гіпертиреоз та інші порушення паращитоподібної залози
E21,0-3 Гіперпаратиреоз
E23.2 Нецукровий діабет
E26, E27 Хвороби надниркових залоз
E70.0 Фенілкетонурія
Хвороби крові та кровотворних органів
D55-D59 Гемолітичні анемії
D60, D61 Апластична анемія
D69 Пурпура та інші геморагічні стани
Психічні розлади
F00-F09 Органічні, включно із симптоматичними, розлади психіки
F10.2-F10.9 Хронічні алкогольні синдроми (алкоголізм)
F10.4, F10.5 Гострі психотичні алкогольні розлади
F11, F12, F14, F16, F19 Розлади психіки від наркотичних речовин (наркоманії)
F13, F15, F18 Розлади психіки від інших (крім алкогольних і наркотичних) психоактивних речовин (токсикоманії)
F20 Шизофренія
F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29 Гострі та транзиторні маячні, шизотипові, шизоафективні розлади
F60-F69 Розлади особистості та поведінки в зрілому віці
F70-F79 Розумова відсталість (усі ступені)
Хвороби нервової системи
G00-G09 Запальні хвороби центральної нервової системи
G10-G12, G20-G25, G31 Спадкові та дегенеративні хвороби центральної нервової системи
G35 Розсіяний склероз усі форми
G37 Інші демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи
G40 Епілепсія
G47.1 Періодична гіперсомнія
G47.4 Катаплексія і нарколепсія
G62.2 Запальна і токсична невропатія
G71-G72 Дистрофії м'язів та інші види міопатій
Хвороби ока та придаткового апарата
H20 Хвороби райдужної оболонки ока тяжка форма
H30 Хоріоретинальні запалення
H40-H42 Глаукома у будь-якій стадії
H46 Неврит зорового нерва
Хвороби системи кровообігу
I10-I13 Гіпертонічна хвороба II, III стадії
I20-I25 Ішемічна хвороба серця
I26-I28, I50 Порушення легеневого кровообігу і серцева недостатність, легенева гіпертензія
I30-I31 Перикардити, серцева недостатність гострі, підгострі хронічні
I33 Гострий і підгострий ендокардити
I34, I35 Хвороби (вади) мітрального, аортального тристулкового клапана
I40 Гострий міокардит Інфекційно-алергічні
I42 Кардіоміопатії
I47-I49 Порушення серцевого ритму у разі тяжкого перебігу, частих параксизмів, неефективності лікування
I71 Аневризма та розшарування аорти
Протезування клапанів серця. Незадовільний результат операції на серці
Хвороби органів дихання
J38.6 Стеноз гортані Тяжка форма
J39.8 Стеноз трахеї або бронхів
J43,9 Емфізема легенів
J44,8,2 Хронічний обструктивний бронхіт III стадія
J45 Бронхіальна астма Тяжкий перебіг
J47 Бронхоектатична хвороба
J84,1 Дифузний пневмосклероз
J96 Дихальна недостатність II-III ступіню
J98,4 Кисти легенів
Хвороби органів травлення
K22.2 Непрохідність стравоходу яка не піддається бужуванню
K25, K26 Виразка шлунку і дванадцятипалої кишки за наявності стенозу та кровотечі
K50-K52 Неінфекційні ентерити та коліти із кишковими кровотечами
K72.9 Підгостра жовта дистрофія печінки
K73, K74 Хронічний гепатит, фіброз та цироз печінки
K76.6 Портальна гіпертензія У разі рецидивуючих кровотеч із варикозно розширених вен кардії
K83 Інші хвороби жовчних шляхів з тяжким перебігом і частими рецидивами
K85, K86 Хвороби підшлункової залози з тяжким перебігом і частими рецидивами
K91.1 Синдром оперованого шлунка
Хвороби сечостатевої системи
N00-N03 Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром з стійкою гіпертензією та нирковою недостатністю
N10-N16 Інфекція нирок з нирковою недостатністю, стійкою гіпертонією, інфекція єдиної нирки
N13.0-3 Гідронефроз двобічний, єдиної нирки
N17-N19 Гостра та хронічна ниркова недостатність
N28.1 Кіста нирки, набута
N85.0, N85.1 Залозиста гіперплазія ендометрію, аденоматозна гіперплазія ендометрію
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L11 Пухирчатка акантолітична
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M05-M14 Ревматоїдний артрит на інші запальні артропатії
M30-M36 Системні хвороби сполучної тканини
M30 Вузликовий периартеріїт і подібні стани
M45 Анкілозовний спондиліт
M91-M94 Остеохондропатії
Вади розвитк
Q20-Q24 Уроджені вади серця
Q25-Q28 Інші вроджені вади системи кровообігу
Q51 Уроджені аномалії матки, подвоєна матка, дворога матка
Q61 Полікістоз нирок ускладнений хронічною нирковою недостатністю

Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 2 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти
ВИСНОВОК головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності "акушерство і гінекологія" про необхідність проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти

П.І.Б.

 

Рік народження

 

Адреса

 

Діагноз

 
 
 

Обґрунтування необхідності направлення на лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій
 
 
 
 

Примітка

 
 
 

Головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України із спеціальності "акушерство і гінекологія"
Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 3 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти
ВИСНОВОК КОМІСІЇ МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій про необхідність проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти

(на бланку МОЗ АРК або регіонального управління, завіреному гербовою печаткою)

П.І.Б.

 

Рік народження

 

Адреса

 

Діагноз

 
 
 

Причина необхідності направлення на лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій
 
 
 
 

Примітка

 
 
 

Члени комісії
Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 4 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти
ПЕРЕЛІК медичної документації, необхідної для направлення на розгляд комісії МОЗ України щодо проведення відбору пацієнток з абсолютними показаннями для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти

1. Виписка з медичної карти (форма 027/о) амбулаторного/стаціонарного хворого (форми 025/о, 003/о) регіональних закладів охорони здоров'я, надрукована у двох примірниках з обґрунтуванням необхідності лікування методами ДРТ.

2. Висновок лікаря-генетика про результати медико-генетичного обстеження з обов'язковим визначенням каріотипу жінки, якій проводитиметься лікування методом ДРТ, і донора сперми та ооцитів.

3. Висновок комісії МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій про необхідність проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ за бюджетні кошти.

4. Висновок головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності "акушерство і гінекологія" про необхідність проведення першого курсу лікування безплідності методами ДРТ за бюджетні кошти.

Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко

Додаток 5 до Порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти
НАПРАВЛЕННЯ комісії МОЗ України щодо проведення відбору пацієнток з абсолютними показаннями для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за бюджетні кошти

П.І.Б.

 

Рік народження

 

Адреса

 

Діагноз

 
 
 

Обґрунтування необхідності направлення на лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій
 
 
 

Рекомендований акредитований заклад охорони здоров'я (державний медичний центр) для проведення лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій
 
 
 

Примітка

 
 
 

Члени комісії
Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко